1. Basic Skill Course (บุคคลทั่วไป)

Last updated: Apr 16, 2016  |  3121 จำนวนผู้เข้าชม  |  News and Blog

1. Basic Skill Course (บุคคลทั่วไป)

Basic Skill Course (บุคคลทั่ว)

สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางด้านการร้องเพลง

ปรับพื้นฐาน การหายใจ การใช้เสียง ทัศนคติ

ทฤษฏีการฟัง การทำความเข้าใจบทเพลง

การร้องเพลง เพื่อเกิดความนันทนาการ และเข้าใจบทเรียน

เพื่อพัฒนาในการร้องให้ดียิ่งขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com